Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì? Điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

Bảo hiểm xã hội 1 lần là một chế độ an sinh do Nhà nước đề ra để hỗ trợ cho những người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc và người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có yêu cầu và đủ điều kiện sẽ được rút bảo hiểm 1 lần.

Chế độ BHXH 1 lần là một trong những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một cách để người lao động có thể sử dụng số tiền bảo hiểm của mình theo ý muốn, thay vì phải chờ đến tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu hàng tháng.

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm 

Điều kiện về tuổi

+ Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, tuổi nghỉ hưu của người lao động tại năm 2023 là:

+ Đủ 60 tuổi 09 tháng đối với nam, đủ 56 tuổi đối với nữ;

+ Bất cứ độ tuổi nào khi bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

+ Trường hợp lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm và đủ tuổi hưởng lương hưu như trên

Điều kiện thời gian:

Sau một năm nghỉ việc mà chưa dủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH

Người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì sau một năm nghỉ việc, không tham gia đóng bảo hiểm xã hội và không có nhu cầu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa thì có thể nộp hồ sơ yêu cầu để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Trường hợp không cần chờ 1 năm:

+ Đủ tuổi về hưu

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

+ Ra nước ngoài định cư

+ Mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế

+ Các trường hợp khác

Với các đối tượng như sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì được giải quyết để hưởng bảo hiểm.

Trên đây là nội dung về Điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần là gì? . Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì về các vấn đề pháp lý; hãy liên hệ lawkey để được tư vấn hỗ trợ nhé.