Trước khi thực hiện cho thuê đất làm nhà xưởng, cá nhân cân thực hiện một số thủ tục Luật định. Sau đây, Lawkey xin chia sẻ với bạn đọc những vấn đề mà pháp luật quy định về vấn đề này.

Mục đích sử dụng đất 

Đất cho thuê phải có mục đích sử dụng là đất phi nông nghiệp. Vậy nên, trước khi cho thuê làm nhà xưởng, cá nhân cần thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp nếu đất đó đang là đất nông nghiệp, đất ở theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a, Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối;

b, Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thuỷ sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c, Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d, Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ. Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e, Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g, Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khảon 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dugj theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Xem thêm: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì theo quy định của pháp luật?

Thủ tục được cấp quyền cho xây nhà xưởng

Trường hợp mục đích sử dụng đất đang là đất nông nghiệp thì cá nhân cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện hành vi sử dụng đất theo mục đích mới. Sau khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Cá nhân phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng sản xuất. Dựa vào quy hoạch khu dân cư và các tiêu chuẩn khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép xây dựng. Khi đó cá nhân sẽ được phép xây dựng nhà xưởng với thiết kế, sơ đồ được cấp phép, phù hợp với quy hoạch khu dân cư, bảo đảm an toàn hành lang bảo vệ kênh.

Trên đây là nội dung bài viết Cá nhân cho thuê đất làm nhà xưởng. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Công ty Luật Lawkey để được tư vấn chi tiết. Hotline 1900 25 25 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *