Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên là gì? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì? 

Theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những đặc điểm sau: 

  • Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu;
  • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
  • Có tư cách pháp nhân
  • Không được quyền phát hành cổ phiếu 

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty uy tín 

2. Các đặc trưng của loại hình công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Về tư cách pháp lý 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về cơ cấu tổ chức 

+ Thành viên Công ty TNHH một thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam, nước ngoài (có tư cách pháp nhân).

+ Thành viên luôn là chủ sở hữu công ty trừ trường hợp chủ sở hữu là tổ chức.

Về trách nhiệm tài sản 

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ của công ty TNHH tại thời điểm đăng kí doanh ngiệp là  tổng tài sản chủ sở hữu cam kết  góp. 

Về cơ chế chuyển nhượng vốn 

+ Chủ sở hữu có thể chuyển toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác, đồng nghĩa với việc chủ sở hữu đã rút toàn bộ vốn ra khỏi công ty

+ Chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức khác ( rút một phần vốn) thì công ty phải đăng ký chuyển đổi sang  mô hình doanh nghiệp khác có nhiều chủ sở hữu

Về cơ chế huy động vốn 

+ Huy động từ vốn vay: Các tổ chức, cá nhân, phát hành trái phiếu

+ Tự đưa thêm vốn vào

Công ty TNHH một thành viên không được phép phát hành cổ phần để huy động vốn.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tại Hà Nội

Trên đây là nội dung bài viết Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì? Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp chi tiết. 

Comments are closed.