Trên thực tế, có nhiều trường hợp người cho thuê nhà đột ngột đòi lại nhà thuê khi chưa đến thời hạn, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên hành động này có đúng luật hay không? Người thuê nhà có được đòi bồi thường không? Trong bài viết dưới đây hãy cùng Lawkey tìm hiểu về Quyền và nghĩa vụ của người cho thuê nhà và người đi thuê nhà.

Quyền và nghĩa vụ của các bên được ghi nhận trong hợp đồng thuê nhà 

Hợp đồng thuê là một thỏa thuận, bằng văn bản hoặc bằng miệng chuyển quyền sở hữu và sử dụng nhà cho thuê từ bên có quyền sở hữu và sử dụng cho một bên khác trong thời hạn xác định.
Hợp đồng thuê cần xác định các quyền và nghĩa vụ tương ứng của chủ nhà và người thuê nhà. Luật Hợp đồng Tiêu dùng bằng Ngôn ngữ Đơn giản yêu cầu tất cả các hợp đồng thuê nhà ở được soạn thảo theo cách dễ hiểu bằng ngôn ngữ đơn giản.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà được quy định chi tiết trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

Quyền của bên thuê nhà

– Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

– Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng;

– Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

– Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

– Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;

– Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra;

– Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra;

– Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật;

– Các quyền khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên thuê nhà

– Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng;

– Thanh toán đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

– Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra;

– Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

– Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê;

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà

Quyền của bên cho thuê nhà 

– Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thoả thuận;

– Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà theo quy định bộ luật dân sự

– Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được bên thuê đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên thuê sử dụng chỗ ở;

– Được lấy lại nhà cho thuê khi thời hạn thuê đã hết; nếu hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước sáu tháng.

Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà

– Giao nhà cho bên thuê theo đúng hợp đồng;

– Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

– Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên cho thuê không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.

>> xem thêm: Tư vấn luật miễn phí Tư vấn pháp luật qua tổng đài miễn phí

Trên đây là những tư vấn của Luật Lawkey về Quyền và nghĩa vụ của người cho thuê nhà và người đi thuê nhà Hãy liên hệ 0967.591.128 để được giải đáp những thắc mắc nếu có.