Theo Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021), doanh nghiệp tư nhân đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần nếu đáp ứng đủ một số điều kiện Luật này quy định.

1. Chuyển đổi doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp hơn với quy mô, sự phát triển và sự định hướng của doanh nghiệp. Mặt khác, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp không phải giải thể do không đủ số lượng thành viên tối thiểu.

2. Điểm mới so với Luật Doanh nghiệp 2014

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) chỉ có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của Chủ DNTN nếu đủ các điều kiện được quy định tại Điều 199 của Luật này. 

Trường hợp DNTN muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần thì không được chuyển đôi trực tiếp mà buộc phải thực hiện chuyển đổi sang Công ty TNHH trước sau đó thực hiện chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014

Tuy nhiên, với quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020 thì từ 01/01/2021, DNTN đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo quyết định của chủ Doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây.

3. Điều kiện chuyển đổi 

  • Một là, doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện sau: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp; có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
  • Hai là, chủ Doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
  • Ba là, chủ Doanh nghiệp tư nhân có thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó. 
  • Bốn là, chủ Doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của Doanh nghiệp tư nhân. 

Xem thêm: Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục chia tách công ty cổ phần, công ty TNHH 2021

Trên đây là nội dung bài viết Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty Cổ phần. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp chi tiết. 

 

83 thoughts on “Thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty cổ phần 2021

  1. Pingback: Ghi mã ngành nghề kinh doanh như thế nào cho phù hợp với quy định PL

  2. üni taban puanları says:

    Üniversite Taban Puanları 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı.2022 Üniversite Taban Puanları,Üniversite Başarı Sıralamaları 2022 ÖSYM,2022 2 Yıllık Üniversite Başarı Sıralamaları üniversite taban puanları Üniversite TabanPuanları.Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM ve YÖK verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. 2022 ÖSYM,2022 2 Yıllık Üniversite Başarı Sıralamaları,2021 4 Yıllık ÜniversiteTabanPuanları,2022 2 Yıllık Bölümlerin TabanPuanları

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *