Người lao động có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên, tuỳ trường hợp sẽ được hoàn trả số tiền bảo hiểm xã hội đã đóng hoặc được gộp quá trình đóng bảo hiểm xã hội của các sổ bảo hiểm xã hội lại với nhau.

Trường hợp có 2 số bảo hiểm xã hội trở lên và thời gian đóng trùng nhau

Căn cứ tại Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

“Hoàn trả là việc cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển trả lại số tiền xác định không phải tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH.”

Đồng thời, Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Quyết định 595 được sửa đổi bởi Khoản 57 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định:

“Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHX, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46.”

Do đó, trường hợp NLĐ có thời gian đóng trùng BHXH, BHTN được xác nhận thừa thì được cơ quan BHXH hoàn trả số tiền đã đóng thừa.

NLĐ nộp một bộ hồ sơ có thời gian đóng trùng BHXH, BHTN được xác nhận thừa thì được cơ quan BHXH hoàn trả số tiền đã đóng thừa.

NLĐ nộp một bộ hồ sơ đề  nghị hoàn trả gửi cơ quan BHXH để được giải quyết theo thẩm quyền; hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
  • Tất cả các sổ BHXH của NLĐ

Mức hoàn trả bằng số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Trường hợp có 2 sổ BHXH trở lên và thời gian đóng không trùng nhau

Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định:

“Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện;

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các số BHXH không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; huỷ mã số sổ BHXH đã gộp.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 43.”

Do đó, trường hợp NLĐ có 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau thì được gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH lại với nhau.

NLĐ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gộp sổ BHXH cho cơ quan BHXH để được giải quyết theo thẩm quyền; hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
  • Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).

Xem thêm: Trường hợp không phải tham gia bảo hiểm y tế

Trên đây là bài viết Cách xủ lý khi có 2 sổ bảo hiểm xã hội. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Công ty Luật Lawkey để được giải đáp miễn phí. Hotline 1900 25 25 11.

30 thoughts on “Xử lý khi có 2 sổ bảo hiểm xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *