Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ được phát triển một cách rộng rãi trên mọi mặt; trong đó hoạt động đấu thầu ngày càng trở nên phổ biến. Trong lĩnh vực hồ sơ mời thầu, yêu cầu về hợp đồng tương tự trong hồ sơ mời thầu là một vấn đề hết sức quan trọng. Hãy cùng pháp luật Việt Nam tìm hiểu sau hơn qua bài viết dưới đây:

Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, hạn chế; bao gồm các yêu cầu cho một dự án, một gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà đầu tư. Hồ sơ mời thầu là một trong những yếu tố căn bản quyết định chất lượng và hiệu quả của gói thầu.

Hồ sơ mời thầu gồm những gì?

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu:

Khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu 2013 quy định điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu gồm những điều kiện:

  • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
  • Hồ sơ mời thầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;
  • Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật đấu thầu
  • Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;
  • Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;
  • Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu

Hồ sơ mời thầu bao gồm

(theo Luật thương mại 2005)

  • Thông báo mời thầu
  • Các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu
  • Các phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu
  • Những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu

Hợp đồng tương tự là gì?

Có thể hiểu HĐTT trong đấu thầu là  hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét

Những yêu cầu về Hợp đồng tương tự trong hồ sơ mời thầu

Hợp đồng tương tự được đánh giá là đạt yêu cầu khi nào?

Tương tự về bản chất và mức độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

Trường hợp yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ 02 HĐTT trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu 01 hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các HĐTT tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.

Đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị của HĐTT trong khoảng 50% đến 70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự về chủng loại và tính chất với hàng hóa của gói thầu.

xem thêm: Hồ sơ năng lực dự thầu là gì? Bao gồm những giấy tờ nào?

Trên đây là bài viết về những yêu cầu của hợp đồng tương tự trong hồ sơ mời thầu gửi tới bạn đọc. Nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ 0967.591.128 để được tư vấn cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *