Cơ sở tôn giáo sử dụng đất có được cho thuê quyền sử dụng đất hay không? Hãy cùng pháp luật việt nam tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Cơ sở tôn giáo là gì ?

Cơ sở tôn giáo là các cơ sở hoạt động cho mục đích tôn giáo.

Theo khoản 14 Điều 2 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016, cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.

Cơ sở tôn giáo là người sử dụng đất.

Luật đất đai năm 2013 quy định người sử dụng đất gồm có nhiều đối tượng, trong đó có cơ sở tôn giáo, bao gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo.

Cho thuê quyền sử dụng đất là gì?

Cho thuê đất là cá nhân, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất và quyền sử dụng đất cho bên thuê sử dụng trong thời gian nhất định theo mục đích được thỏa thuận.

Đất cơ sở tôn giáo

Khoản 1 Điều 159 Luật đất đai 2013 quy định: “Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo khác được Nhà nước cho phép hoạt động”.

Căn cứ điểm g, khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013:” Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất,…”

Theo đó, cơ sở tôn giáo nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất, cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Nhà nước giao đất căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt quyết giao cho cơ sở tôn giáo được cấp phép hoạt động.

Cơ sở tôn giáo sử dụng đất có được cho thuê quyền sử dụng đất không?

Đất của cơ sở tôn giáo là đất sử dụng lâu dài và được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều 173 Luật đất đai 2013 quy định: Tổ chức được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 181 Luật đất đai 2013, cơ sở tôn giáo không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất, không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất…”

Như vậy theo các quy định pháp luật trên, cơ sở tôn giáo sử dụng đất không được cho thuê quyền sử dụng đất.

xem thêm: Bồi thường khi thu hồi đất không có sổ đỏ

Trên đây là tư vấn của Lawkey cho câu hỏi Cơ sở tôn giáo sử dụng đất có được cho thuê quyền sử dụng đất không? Nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ 0967.591.128 để được tư vấn cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *