Quan hê tài sản của người bị tuyên bố chết sau khi hủy quyết định tuyên bố người đó là đã chết là một trong những vấn đề rất đáng được quan tâm nghiên cứu và có những vấn đề cần làm rõ. Hãy cùng Lawkey tìm hiểu về vấn đề giải quyết quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố chết trở về qua bài viết dưới đây:

Quy định của pháp luật về hủy bỏ quyết định tuyên bố chết

Theo Điều 73 Bộ luật Dân sự 2015, khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

Người bị tuyên bố chết mà còn sống trở về có quyền yêu cầu trả lại tài sản hay không?

Theo tinh thần của Nghị quyết 03/HĐTP ngày 19/10/1990 thì tài sản mà “đã được chuyển giao theo pháp luật về thừa kế thì được trả lại cho họ theo yêu cầu của họ”.

Tuy nhiên theo quy định này, nếu tài sản đã được định đoạt (chuyển nhượng, tặng cho người thứ 3 ngay tình) thì không thể yêu cầu người thứ ba trả lại.

Người bị tuyên bố chết mà còn sống trở về được nhận lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn

Bộ luật Dân sự 2015 đã có quy định về giải quyết quan hệ tài sản này như sau:

“…3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.

Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.”

Như vậy người bị tuyên bố chết mà còn sống trở về được yêu cầu trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.

Ngoài tài sản hiện còn thì người bị tuyên bố chết mà còn sống được nhận lại giá trị tài sản hiện còn. Tài sản hiện còn ở đây có thể hiểu là nếu tài sản đã được bán lấy tiền thì những người thừa kế phải trả lại giá trị tài sản.

Ngoài ra, pháp luật quy định về trường hợp người thừa kế cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Pháp luật không bảo vệ những người không ngay tình và quy định này chính là biện pháp chế tài để hạn chế tình trạng không ngay tình đó

Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng khi vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố đã chết trở về 

Khoản 4 ĐIều 73 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng được giải quyết theo quy định của Bộ luật này, Luật Hôn nhân và gia đình”

Tại khoản 2 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về  xác định tài sản riêng, tài sản chung vợ chồng khi vợ, chồng bị tuyên bố chết mà trở về:

“a) Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó;

b) Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn.”

>> xem thêm: Tư vấn luật miễn phí Tư vấn pháp luật qua tổng đài miễn phí

Trên đây là những tư vấn của Luật Lawkey về Giải quyết quan hệ tài sản của người bị tuyên bố chết mà trở về Hãy liên hệ 0967.591.128 để được giải đáp những thắc mắc nếu có.