Khoản 1 Điều 30 Luật Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ”. Như vậy khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, nó là phương tiện pháp lí để công dân sử dụng để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, của Nhà nước và xã hội. Trong bài viết dưới đây hãy cùng Luật Lawkey tìm hiểu về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Gồm những đơn vị nào?

Đơn vị sự nghiệp công là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định..
Đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập gồm

– Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ).
– Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.
Ví dụ: Trường đại học Luật Hà Nội trực thuộc Bộ Tư pháp, Bệnh viện 115 trực thuộc sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các phòng công chứng, học viện,…

Một số vấn đề pháp lý về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định kỷ luật tại các đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng với ai?

Theo khoản 2 Điều 31 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức,  Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

Như vậy quyết định này được áp dụng đối với các viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Đối tượng khiếu nại

Đối tượng khiếu nại chính là các quyết định kỷ luật cán bộ công chức

Người khiếu nại

Viên chức hoặc cá nhân

Thẩm quyền giải quyết

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, người ban hành quyết định kỷ luật

Thủ tục giải quyết

Thủ tục giải quyết khiếu nại của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành các bước tương tự như giải quyết khiếu nại của công chức được quy định trong Luật Khiếu nại 2011 bao gồm: giải quyết khiếu nại lần 1 và giải quyết khiếu nại lần hai gồm các thủ tục:

  • Thụ lý giải quyết khiếu nại
  • Xác minh nội dung khiếu nại
  • Tổ chức đối thoại
  • Quyết định giải quyết khiếu nại

>> xem thêm: Những điều cần biết về vốn điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020

Trên đây là những tư vấn của Lawkey về Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Liên hệ 0967.591.128 để được giải đáp những thắc mắc