Doanh nghiệp tư nhân cũng được coi là một loại tài sản thuộc sở hữu của người chủ doanh nghiệp. Vì vậy, trong quá trình hoạt động có thể tiến hành các hoạt động cho thuê và bán DNTN. Hãy cùng Lawkey tìm hiểu về Thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân qua bài viết dưới đây:

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân được cho thuê doanh nghiệp hay không?

Theo quy định của pháp luật, chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh củaDN, trong đó có hoạt động thuê DN. Vấn đề này được Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể tại Điều 191, theo đó:

” Chủ DNTN có quyền cho thuê toàn bộ DNTN của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực. Trong thời hạn cho thuê, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu DNTN…”

Trình tự, thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Ký hợp đồng – công chứng

Đầu tiên, chủ DNTN (bên cho thuê) sẽ phải cùng bên thuê ký hợp đồng cho thuê DNTN, sau đó đem hợp đồng này đi công chứng. Hợp đồng này về bản chất là một hợp đồng dân sự, trong đó ghi nhận quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm các bên.

Bước 2: Thủ tục thông báo

Sau khi ký kết hợp đồng cho thuê DNTN, chủ DNTN hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Điều này được quy định cụ thể tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê DNTN cho doanh nghiệp.

>>xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân là gì? Khái niệm và đặc điểm

Trên đây là tư vấn của Lawkey về Thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân, nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ 0967.591.128 để được hỗ trợ.

Comments are closed.