Cấp đổi, đính chính là quyền của người có sổ đỏ. Trên thực tế, không ít trường hợp thông tin trên sổ đỏ bị sai sót như chênh lệch về diện tích thực tế và diện tích sử dụng, về chủ sở hữu đất…Do đó trong bài viết dưới đây, Luật Lawkey sẽ trình bày những trường hợp phải đính chính thông tin và thủ tục đính chính thông tin về sổ đỏ.

Đính chính sổ đỏ là gì

Sổ đỏ là cách người dân gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ không được quy định trong luật

Đính chính sổ đỏ là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên sổ đỏ, việc sai sót này có thể là về thông tin của chủ sở hữu hoặc là các thông tin với thửa đất…

Các trường hợp thực hiện đinh chính sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ có trách nhiệm đính chính Sổ đỏ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Sổ đỏ của người đó;

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Hồ sơ xin đính chính sổ đỏ bao gồm những gì?

Có thể có hai trường hợp xin đính chính sổ đỏ như sau

 Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

+ Đơn xin đề nghị đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai thông tin.

+ Các giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị đính chính: Bản sao chứng minh thư nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu…

 Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Sổ đỏ đã cấp có sai sót

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Sổ đỏ đã cấp để thực hiện đính chính.

Trong trường hợp này người cần đính chính thông tin chỉ cần nộp sổ đỏ

Thủ tục thực hiện đính chính thông tin sổ đỏ 

Bước 1: Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót về thông tin nộp hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai để được giải quyết.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, sau đó trình hồ sơ lên cấp có thẩm quyền để thực hiện đính chính. Đồng thời Văn phòng đăng ký cũng sẽ tiến hành chỉnh lý nội dung sai sót trong cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

Bước 3: Nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đính chính thông tin.

Thời hạn giải quyết

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn thực hiện việc đính chính Sổ đỏ thì thời hạn giải quyết như sau:

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

>> xem thêm: Tư vấn luật miễn phí Tư vấn pháp luật qua tổng đài miễn phí

Trên đây là những tư vấn của Luật Lawkey về Thủ tục đính chính thông tin về sổ đỏ Hãy liên hệ 0967.591.128 để được giải đáp những thắc mắc nếu có.