Nhiều bạn đọc có thể thắc mắc văn phòng luật sư và công ty luật có phải là một hay không? Bài viết dưới đây của Pháp luật Việt Nam sẽ trả lời cho câu hỏi trên:

Văn phòng luật sư là gì?

Văn phòng luật sư là một tổ chức hành nghề luật sư, do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, thực hiện công việc cung ứng dịch vụ pháp lý theo hợp đồng pháp lý, đại diện tham gia tố tụng và ngoài tố tụng, tham gia hoạt động tư vấn pháp luật và một vài dịch vụ pháp lý khác của luật sư.

Công ty Luật là gì?

Công ty luật bao gồm công ty Luật hợp danh và công ty Luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

Văn phòng luật sư và công ty Luật là hai hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật sư. Một luật sư chỉ được tham gia duy nhất một tổ chức hành nghề luật sư. Theo đó, Văn phòng luật sư và công ty luật không phải là một, tuy nhiên chúng vẫn có điểm giống nhau:

Những điểm giống nhau

Văn phòng Luật sư và công ty Luật đều là hình thức tổ chức hành nghề luật sư và có các quyền như:

  • Thực hiện dịch vụ pháp lý;
  • Nhận thù lao từ khách hàng;
  • Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư….

Những điểm khác nhau

Thứ nhất về loại hình doanh nghiệp

Văn phòng luật sư ở dạng doanh nghiệp tư nhân. Còn công ty Luật có thể thành lập dưới các loại hình như công ty luật hợp danh hay công ty luật trách nhiệm hữu hạn

Thứ hai về số thành viên thành lập

Văn phòng luật sư chỉ có một luật sư. Còn công ty luật hợp danh cần ít nhất 2 luật sư và không có thành viên góp vốn.; nếu là công ty luật TNHH 1 thành viên thì do 1 luật sư thành lập; 2 luật sư trở lên thành lập (nếu công ty luật TNHH 2 thành viên).

Thứ ba, về tên theo quy định pháp luật

Tên của Văn phòng luật sư sẽ do Luật sư lựa chọn và phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”.

Công ty luật hợp danh và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận chọn. Công ty luật TNHH một thành viên do chủ sở hữu chọn. Bạn phải lưu ý phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật TNHH.

Thứ tư về chế độ tài sản

Trưởng văn phòng luật sư chịu trách nhiệm vô hạn.

Công ty luật hợp danh: Chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng tài sản của công ty, nếu tài sản của không đủ để thanh toán các khoản nợ thì các thành viên hợp danh phải tiếp tục lấy tài sản của mình ra để thanh toán các khoản nợ của công ty.

Công ty luật TNHH: Thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp. (theo Luật doanh nghiệp 2020)

Thứ năm, về đại diện theo pháp luật

Trưởng văn phòng đại diện đối với văn phòng luật sư.

Công ty luật hợp danh, công ty luật TNHH do công ty thỏa thuận. Công ty TNHH 1 thành viên: Giám đốc công ty.

Xem thêm: Điều kiện mở văn phòng luật sư

Trên đây là tư vấn của Lawkey về Văn phòng luật sư và Công ty luật – giống và khác nhau như thế nào? Hãy liên hệ 0967.591.128 nếu còn thắc mắc để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *