Đầu tư chứng khoán hiện nay là xu hướng được rất nhiều các cá nhân, tổ chức tham gia; do đó, các sàn giao dịch chứng khoán đang ngày một phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty chứng khoán. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Lawkey tìm hiểu về công ty chứng khoán và những vấn đề pháp lý cần quan tâm:

Công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán với các hình thức được quy định trong Luật chứng khoán 2019

Các hình thức kinh doanh chứng khoán

Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 có 7 hình thức kinh doanh chứng khoán, trong đó có 4 hình thức chính:

  • Môi giới chứng khoán: Được hiểu là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
  • Tự doanh chứng khoán: Là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: Là hình thức kinh doanh chứng khoán trong đó doanh nghiệp sẽ thực hiện việc cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán tổ chức phát hành.
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán: Là việc doanh nghiệp thực hiện công việc phân tích các vấn đề liên quan đến chứng khoán mà khách hàng dự định đầu tư.

Thủ tục cấp đổi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều khoản chuyển tiếp

– Sau 02 năm kể từ ngày 01/01/2021, công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép trước ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện cấp phép được quy định trong Luật Chứng khoán 2019.

– Sau 02 năm kể từ ngày 01/01/2021, công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép trước ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành mà đáp ứng các điều kiện cấp phép quy định trong Luật Chứng khoán 2019 thì thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, trừ trường hợp có yêu cầu.

>> xem thêm: Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh

Trên đây là những tư vấn của Luật Lawkey về Công ty chứng khoán và các vấn đề pháp lý cần quan tâm Hãy liên hệ 0967.591.128 để được giải đáp những thắc mắc nếu có.