Tuyên bố một người mất tích là một trong những việc dân sự, trong đó, người có thẩm quyền xác minh, ra các quyết định, tuyên bố theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Kết quả giải quyết được tuyên bằng một quyết định với trình tự gọn gàng, đơn giản và thời gian giải quyết nhanh, qua việc mở phiên họp công khai để xét đơn yêu cầu. Việc đưa ra quyết định tuyên bố một người mất tích kéo theo những hậu quả pháp lý nhất định, hãy cùng Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Yêu cầu tuyên bố một người mất tích là gì?

Theo quy định tại Điều 68 Bộ luật dân sự 2015 và Điều 387 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

Hậu quả pháp lý của việc Toà án tuyên bố một người mất tích

Tư cách chủ thể

Khi toà án ra quyết định tuyên bố mất tích, tư cách chủ thể của người bị tuyên bố mất tích chỉ tạm thời dừng lại mà không bị chấm dứt. Khi người đó trở về, tư cách chủ thể của họ lại được khôi phục.

Quan hệ nhân thân

Quan hệ nhân thân  của người bị tuyên bố mất tích cũng bị tạm dừng khi toà án ra quyết định tuyên bố mất tích. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người đó xin ly hôn thì được Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định tại Khoản 02 Điều 68 Bộ Luật dân sự 2015.

“ 2. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.”

Quan hệ tài sản

Khi toà án ra quyết định tuyên bố mất tích, tài sản của người bị tuyên bố mất tích được quản lí theo quyết định của toà án, cụ thể được quy định tại các điều 65, 66, 67, 69 Bộ luật Dân sự 2015 về quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú, quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú và Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích.

Trường hợp Tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

> xem thêm: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích là gì? Thủ tục tuyên bố một người mất tích

Trên đây là những tư vấn của Luật Lawkey về Hậu quả pháp lý của việc Tòa tuyên bố một người mất tích. Hãy liên hệ 0967.591.128 để được giải đáp những thắc mắc nếu có.